Sürdürülebilirlik

Geleceğe, birlikte.

Pera olarak herkes için yüksek yaşam kalitesiyle yaşanabilir bir gelecek sağlayan bir dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu, müşterilerimiz için kimya yaratarak ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak yapıyoruz. Sürdürülebilir bir geleceğe olan katkımızı optimize etmek için, ticari faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve toplumsal yönlerinin genel etkisini Topluma Değer  metodolojimizle ölçüyoruz. Geleceği birlikte paylaşmak, geleceği birlikte kılmak için çalışıyoruz.

1. İşte sürdürülebilirlik

Dünya Değişiyor, Biz de Değişiyoruz

Belirsizliğin hakim olduğu bir çağda yaşıyor ve çalışıyoruz. Yeni iş modellerinin pek çok iş alanında yarattığı yıkıcı etkiyi hep birlikte gözlemliyoruz. Değişim yeni bir kavram değil, ancak hızı, ölçeği ve etki gücü itibariyle bugün artık hiç olmadığı kadar gündemimizde. Vizyonumuz doğrultusunda ilerleyebilmemiz için değişimin gerekliliğine inanmamız ve değişmemiz gerekiyor. Bu kapsamda, değişimi liderlik gösterebileceğimiz bir fırsat alanı olarak görüyoruz.

İnovasyonla, Teknolojiyle, Markalarımızla Öncü Olacağız

Teknoloji gücümüz, inovasyon yeteneğimiz ve marka değerlerimiz bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların arkasındaki itici güç oldu. Bu yetkinliklerimiz gelecekte elde edeceğimiz başarıların da teminatı. Diğer yandan, etki alanımız işimizin ve yönettiğimiz markaların çok ötesine uzanıyor. Çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, yatırımcılarımızla, tedarikçilerimizle ve bayilerimizle kurduğumuz uzun soluklu ilişkiler ve ilham veren, örnek duruşumuzla bundan sonraki dönemde de pozitif değişimin küresel ölçekteki öncüsü olmayı hedefliyoruz.

İşimizi Büyütürken Toplum da Kazanacak

İşimizin geleceğini toplumun refahından ayrı görmüyor, hedeflerimize ancak toplum, çevre, teknoloji ve iş dünyasındaki değişimler ile eşzamanlı hareket edersek ulaşabileceğimize inanıyoruz. Tam da bu nedenle sahip olduğumuz potansiyeli toplumun ihtiyaç ve beklentilerine yanıt veren ürün ve hizmetler geliştirmek için harekete geçiriyoruz.

Paydaşlarımız bizden her alanda liderlik bekliyor. Biz büyüdüğümüzde etki alanımızdaki herkes büyüyor. Biz yenilik yaptıkça, başkaları için de yeni fırsatlar doğuyor. Teknolojideki, iş dünyasındaki ve toplumdaki değişimlere en iyi şekilde yanıt verdiğimizde, etki alanımız daha geniş bir alana yayılarak, dalga etkisi yaratıyor.

2. İnsan için sürdürülebilirlik

Yetkinlik Odaklı Hareket Ediyoruz

Geleceğin iş modellerini yaratmak için gerekli bilgi ve yetkinliklere sahip, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan bir topluluk olma hedefiyle hareket ediyoruz. 

Önce İnsan Diyoruz

Kurulduğumuz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızı her zaman ön planda tuttuk; kariyerleri boyunca gelişimlerine katkı sağlamaya ve  dinamik iş hayatında başarılı olmaları için en uygun ortamı sunmaya odaklandık. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, çalışma arkadaşlarımızın potansiyellerini en üst seviyede kullandıklarını ve Topluluğumuzun faaliyet gösterdiği tüm endüstrilerde rol model olarak kabul edildiğini gözlemliyoruz. 

Değişen İş Ortamı İçin Yeni Yetkinlikler Tanımlıyoruz

İş yapma şeklimizin şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük bir değişimden geçtiğini göz önüne aldığımızda, yarın ihtiyaç duyacağımız yetkinliklerin bugünkülerden çok farklı olacağını söyleyebiliriz. Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan yeni nesil üretim modeli artık çok daha karmaşık becerileri zorunlu kılıyor. Diğer yandan, işgücümüzün giderek küreselleşen müşteri tabanımızla örtüşmesi gerekliliğinden hareketle, ancak daha çeşitli ve kapsayıcı bir yaklaşımla uzun süreli ve başarılı büyüme hedefimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.

Sürdürülebilir Çözümlere Doğru…

Çalışanlarımıza ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmaya ve çok yönlü yeteneklerle donatılmış kapsayıcı iş yerleri oluşturmaya odaklanıyor, geleceğin en zorlayıcı toplumsal konularına ancak bu şeklide çözümler geliştirebileceğimize inanıyoruz.

3. Dünya için birlikte

Dengeli Yaklaşımı Önemsiyoruz 

Sürdürülebilir büyümeye, ancak çevre koruma yaklaşımını karar alma süreçlerimize entegre edersek ulaşabiliriz. Başka bir deyişle; sağlıklı bir işin, sağlıkla işleyen bir dünya ve toplumlar olmadan pek de bir anlamı olmadığına inanıyoruz.

Uzun Vadeli Bakış Açısına Sahibiz

İklim değişikliği ile mücadele ederken uzun dönemli bakış açısına sahip olmak gerektiğinin farkındayız. Gerek küresel ölçeğimiz, gerekse paydaşlarla kurduğumuz ilişkiler, iklim gündemine katkıda bulunabileceğimiz fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, hem kendi ekosistemimizdeki şirketler, hem de diğer kuruluşlar için rol model olmayı hedefliyoruz.

İklim Değişikliği İle Mücadele İçin İşbirlikleri

İklim değişikliği geniş çaplı ve öngörülemeyen etkileriyle günümüzün en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Hükümetler, iş dünyası ve toplumlar üzerinde önemli etkileri olan bu konu, küresel sıcaklıkların uluslararası sınır olan 2 derecelik artışa yaklaşmasıyla birlikte hiç olmadığı kadar gündeme girdi. Paris Anlaşması ile belirlenen hedeflere ulaşmak ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin bu yeni duruma uyum sağlamaları için, küresel piyasalara önemli görevler düşüyor.

Gelişen ve gelişmekte olan piyasaların ortak hareket edeceği, güçlü bir uluslararası iş birliği ile bu konuda çözüm kararlığını göstermek gerekiyor. İlerici bir iklim değişikliği gündemi geliştirmek için küresel ortak vizyonun tüm taraflarca benimsenmesi şart. Bu kapsamda, toplumun çeşitli kesimlerinden paydaşlar, düşük karbon ekonomisine geçişe yönelik çözümler üretmek için birlikte çalışıyorlar. Yeni iklim gündeminin küresel ekonomi ve toplum için hem riskler, hem de fırsatlar barındırdığından hareketle, çözüm üretmek ve yaygınlaştırmak için paydaş iş birlikleri ile yenilikçi yöntemler geliştirmek büyük önem taşıyor. 

4. Toplum ile birlikte geleceğe

Tüm Toplum… Daha İyiye

Güçlü ve istikrarlı bir toplumun iş dünyasında başarılı olmak için en temel unsur olduğuna inanıyoruz. Bundan hareketle, yıllar içinde pek çok toplumsal yatırımın öncülüğünü yaptık. Bugün de tıpkı geçmişte olduğu gibi, toplumda fark yaratmak için, büyük ölçekli programlara odaklanıyoruz. Yarattığımız etki ile işimiz güçleniyor, aile hayatlarımız zenginleşiyor, gelecek nesillere daha fazla fırsat doğuyor ve toplumdaki herkes bunun bir parçası haline geliyor.

Ölçeğimizi Değişim İçin Harekete Geçiriyoruz

Ölçeğimiz nedeniyle yatırım yaptığımız herhangi bir alanda paradigma değişikliği yaratma potansiyeline sahibiz. Bu nedenle, toplumsal fayda çalışmalarımızda odaklanacağımız alanları dikkatle seçmeye özen gösteriyoruz. Gıdadan rafineriye, dayanıklı tüketimden finansal hizmetlere kadar pek çok sektörde faaliyet gösterdiğimiz için, çok farklı alanlarda hedef odaklı gözlem yapma ve müdahale etme fırsatımız var. Çalışanlarımız ve bayilerimizin ailelerini de dikkate aldığımızda yarım milyon kişiyi aşan ortak bir gücü temsil ediyoruz. Bu topluluğu değişim için yönlendirmek, toplumun tüm katmanlarını etkileyen bir dönüşüm kapasitesine sahip.

Toplumdaki Rolümüz

Paydaşlarımız, bizi, toplumun itici güçlerinden biri olarak görüyor. Bizler de kendimizi sosyoekonomik yapının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve benzeri alanlarda en iyi küresel uygulamaları hızla devreye alarak, çalışanlarımızla ve iş ortaklarımızla birlikte harekete geçiyor, operasyonlarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Büyüklüğümüzü ve etki alanımızı kullanarak, şirketlerimizden başlayıp bayilerimize ve tedarikçilerimize, oradan da toplumun tamamına yayılan bir değişim hedefiyle hareket ediyoruz.

Yaklaşımımız çalışanlarımızın, bayilerimizin ve tedarikçilerimizin ortak potansiyelini bir araya getirip, toplumsal konulara çözümler öneren büyük ve iddialı programlar geliştirmeye dayanıyor. Bu büyük konulara odaklanmanın, sadece işimize değil, topluma ve dünyanın geneline yarar sağladığına inanıyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yenilikçilik ve yaratıcılığın gelişmeyi sağlayan iki temel unsur olduğuna inanıyoruz. Her ikisi de ancak farklı seslerin desteklendiği iş ortamlarında ortaya çıkabilir. Pera olarak  iş yerlerimizde, ve tedarikçilerimiz nezdinde ve nihayetinde toplumun genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için uygun ortamın oluşmasını önemsiyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. 

İletişim

Tüm talepleriniz için bize ulaşın

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Just242

08:30 – 18:00

0850 241 73 72