Etik İlkelerimiz

Etik İlkeler Prosedürü

Pera Yapı Etik İlkeler Prosedürü; Pera yapı’nın faaliyet yürüttüğü tüm alanlarda adalet ve saygıyı ihtiva eden bir çalışma kültürü yaratmak amacıyla; çalışanlar ile Pera Yapı faaliyetlerine dahil olan tüm iş ortaklarını kapsayan ve şirket eylemlerinin etkilediği tüm alanlarda yönetimin her aşamasına rehberlik eden prensipleri belirler. 

Pera Yapı bünyesinde Şirket vizyonu ve misyonu benimsenerek belirlenen hedefler doğrultusunda aile bilinciyle çalışılır. İnsana saygı, çevreye saygı, bulunduğu ülkelerin yasalarına saygı, yapılan işe saygı prensipleri; çalışanlar ve Pera Yapı faaliyetlerine dahil olan tüm iş ortakları için vazgeçilmez değerlerdir. Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik erdemlerinden hiçbir şart altında ödün verilmez. Pera Yapı çatısı altında faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişiler, bağlı bulundukları Etik İlkeler Prosedürü çerçevesinde yaptıkları işte en üstün kaliteyi taahhüt eder. Pera Yapı tüm eylemlerinde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan insan haklarına ve sivil özgürlüklere riayet edilmesini hedeflemektedir. 

Etik İlkelerimiz, öbek şirketlerimiz ve paydaşlarımız içinde güvene dayalı bir ilişki oluşturmak için yol gösterici bir rehber niteliğindedir. 

Etik İlkelerimiz’in bilinmesi ve buna müsait olarak hareket edilmesi, bütün çalışanlarımızın öncelikli sorumluluğudur.

İletişim

Tüm talepleriniz için bize ulaşın

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Just242

08:30 – 18:00

0850 241 73 72